» Hem                                              
» Olika alkoholproblem               
» Kontrollerat drickande            
» Vad säger forskningen?         
» Tips och rekommendationer 
» Vanliga erfarenheter                
» Några av våra kunder              
» Arbetsgivarens                         
   rehabiliteringsansvar               

» Vi erbjuder                                  
» Vilka är vi?                                  
» Kontakt                                        


Alkoholproblem kan se olika ut

Ungefär 10 % av alla män har någon gång under livet allvarliga alkoholproblem. Dessutom har ca 20 % en riskabelt hög konsumtion av alkohol. Siffrorna för kvinnor är ca 4 % respektive 8 %.

I arbetslivet har ca 15 % en riskkonsumtion. Som riskkonsumtion räknas en regelbunden konsumtion om 15 standardglas* (se definition nedan) eller mer per vecka för män och 10 glas eller mer per vecka för kvinnor. Som riskkonsumtion räknas även berusningsdrickande, d v s att dricka mycket vid ett tillfälle. Mängden är då fem eller fler standardglas för män, respektive fyra för kvinnor.

Risk för hälsan kan också föreligga vid betydligt lägre konsumtionsnivåer beroende på individuell känslighet. Orsaken kan vara t.ex. sjukdom, medicinering, genetik etc. Exempelvis får antidepressiva mediciner sämre effekt om man samtidigt har en hög alkoholkonsumtion och lugnande mediciner kan öka på berusningen.

Olika alkoholproblem kräver olika behandling
Vid riskkonsumtion eller lätt beroende är kontrollerat drickande ofta möjligt. Vid långvarigt beroende krävs ofta stöd till totalnykterhet. Många är dock inte motiverade till detta, men kan bli motiverade efter att ha fått prova kontrollerat drickande och insett svårigheterna.

* Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol, vilket motsvaras av 4 cl starksprit, ett litet glas starkvin (6 cl), ett glas lättvin (12-15 cl), en burk folköl, 1 flaska starköl eller 2 flaskor lättöl