» Hem                                              
» Olika alkoholproblem               
» Kontrollerat drickande            
» Vad säger forskningen?         
» Tips och rekommendationer 
» Vanliga erfarenheter                
» Några av våra kunder              
» Arbetsgivarens                         
   rehabiliteringsansvar               

» Vi erbjuder                                  
» Vilka är vi?                                  
» Kontakt                                        


Kontrollerat drickande

Kontrollerat drickande är ett annat sätt att möta alkoholproblem än det mer konventionella sättet att bli helnykter.

Kontrollerat drickande börjar bli mer känt i Sverige. De flesta tror att om man dricker för mycket finns bara alternativet att sluta helt. Dessbättre har detta visat sig vara en myt. De flesta kan lära sig att ändra sina vanor. Faktiskt gör många det spontant utan någon utbildning eller stöd. Men det är mycket effektivare om man får hjälp med hur man skall göra. Det finns många studier som visar detta. Om du är intresserad kan du läsa under rubriken forskning där vi gjort en sammanställning av forskning inom området.

Begreppet kontrollerat drickande har beskrivits sedan i början av 1960 talet.

Kontrollerat drickande är ett pedagogiskt lösningsinriktat program med psykoterapeutiska inslag. Det kan läras ut i grupp eller individuellt. Utbildningen/behandlingen innehåller en kartläggning av graden av alkoholberoende samt aktuella alkoholvanor, vilka ställs i relation till genomsnittskonsumtionen i Sverige, samt gränserna för riskkonsumtion. Vi analyserar den funktion som alkoholen fyller för individen och ger genom psykoterapeutiska samtal kunskap om hur man kan få kontroll över sitt drickande samt hjälper individen att hitta alternativ till att använda alkohol i t ex avslappningssyfte.

Utbildningen/ behandlingens omfattning, innehåll och mål skräddarsys och läggs upp i samråd med klienten. Nätverket är viktigt. Det är oftast värdefullt om anhöriga är med i något skede i behandlingen. Om arbetsgivaren är inkopplad träffas vi ofta gemensamt inledningsskedet och för feedback vid avslut.

Om kontrollerat drickande inte passar eller visar sig fungera erbjuds klienterna annan behandling med totalnykterhet som mål.