» Hem                                              
» Olika alkoholproblem               
» Kontrollerat drickande            
» Vad säger forskningen?         
» Tips och rekommendationer 
» Vanliga erfarenheter                
» Några av våra kunder              
» Arbetsgivarens                         
   rehabiliteringsansvar               

» Vi erbjuder                                  
» Vilka är vi?                                  
» Kontakt                                        


Vi erbjuder

Behandling
Behandling, med kognitiv inriktning, kan innebära allt från "kontrollerat drickande" till att understödja totalnykterhet. Det kan även handla om att hjälpa människor med läkemedelsberoende. I dessa situationer har vi ofta ett samarbete med beroendekliniken i Uppsala eller med aktuell företagshälsovård. Vår erfarenhet är att det är svårt att komma fram till sjukvården när det verkligen behövs, därför är vi i princip tillgängliga för våra klienter sju dagar i veckan. Det låter kanske ambitiöst med det har fungerat bra i 20 år och det beror naturligtvis på att den grupp vi arbetar med är socialt välfungerande arbetande personer som inte ringer annat än i krissituationer.
Behandling via internet
För dig som inte bor i mellansverige kan vissa konsultationer ske via Skype med webbkamera.

Utbildning
Utbildning eller föreläsning kan gälla hela eller delar av ett företag där personalen vill ha mer kunskap och lära sej dricka klokare. I utbildningen kan det bakas in individuella samtal om någon så önskar.

Handledning
Personalhandledning gäller allt från psykoterapeutisk handledning till handledning i förhållningssätt, t ex på ett gruppboende. Vi kan erbjuda coachning och stöd till personalansvariga oavsett om det gäller misstankar om alkoholproblematik eller av annan psykisk ohälsa. Om det inte fungerar bra med personal på jobbet kan det vara skönt att ha någon att bolla problemet med. Denna service är kostnadsfri för våra kunder.