» Hem                                              
» Olika alkoholproblem               
» Kontrollerat drickande            
» Vad säger forskningen?         
» Tips och rekommendationer 
» Vanliga erfarenheter                
» Några av våra kunder              
» Arbetsgivarens                         
   rehabiliteringsansvar               

» Vi erbjuder                                  
» Vilka är vi?                                  
» Kontakt                                        


Vilka är vi?

Ewa Lindberg Wåhlin leg psykolog, leg psykoterapeut.

Jag har arbetet i över 30 år inom missbruksvården. Började inom narkomanvården i Göteborg på 70-talet. Sedan början av 80-talet mest med alkoholberoende och psykiatri. 1986 var jag med och startade WAG-studien (Women and Alcohol in Gothenburg), den största epidemiologiska studien på kvinnor och alkohol i Sverige. Under flera år arbetade jag sedan med studien som doktorand. 1990 var jag en av initiativtagarna till Respons - en mottagning i Göteborg som enbart vänder sig till riskkonsumenter eller lätt beroende.

Sedan 90-talet arbetar jag med människor ute i arbetslivet och då med fokus på att hjälpa människor att ändra sina vanor. Det är en stimulerande grupp att arbeta med, då de ofta är välutbildade och resursstarka. De flesta klarar att ändra sina alkoholvanor. Jag använder ofta fysisk aktivitet som ett stöd och hjälp i förändring av alkoholvanorna. Detta är helt i linje med vetenskapliga rekommendationer. Jag kan t.ex. hjälpa till med att komma igång med motionerandet, genom att ordinera lämplig träning, introducera dem i träningslokaler och vid behov följa med som personlig tränare.

Sedan i slutet av 90-talet arbetar jag enbart med AYUS-konsulterna. Jag hade under några år ett nära samarbete med beroendevården i Uppsala med syfte att hjälpa legitimerad vårdpersonal med missbruks- och beroendeproblematik. Mer än hälften av dem har haft läkemedelsberoende. Numera är Alna (Arbetslivets resurs för Alkohol och NArkotikafrågor) min främsta samarbetspartner. Jag föreläser om kontrollerat drickande för personalgrupper i sjukvården och på företag.


Sven Wåhlin leg läkare, specialist i allmänmedicin.

Jag har arbetat som distriktsläkare på olika platser senast 17 år i Bålsta. Har också varit läkare på Försäkringskassan och på alkoholmottagning i Bålsta i fyra år. Jag har under många år utbildat läkarstudenter patientcentrering och konsultationsteknik samt i riskbruk av alkohol.

Varit projektledare i Riskbruksprojektet och anlitad som expert på Statens folkhälsoinstitut. Arbetar sedan 2011 som överläkare på Beroendecentrum i Stockholm, deltar där i forskning, utveckling och patientarbetet på mottagningen Riddargatan 1.

Författare till boken "Alkohol - en fråga för oss i vården" vilken utkom med sin andra upplaga 2015, nu även som digital produkt. Du kan läsa mer om den på Studentlitteratur. Har också skrivit många artiklar om hur hälso- och sjukvården kan hantera alkoholfrågor. I Läkartidningen finns en bra sökfunktion, där du kan söka upp några av dem. Är ofta anlitad som föreläsare runt om i landet i alkoholfrågor.

Min roll i Ayus är som medhjälpare och medicinsk rådgivare. Jag har inga egna patienter här.